czwartek, 4 czerwca 2020

What's on my mindThis basket has already a few years, 
it serves well but it has never been published - that's not right, 
we will catch up!

Ce panier a déjà quelques années, 
il sert bien mais il n'a jamais été publié - c'est pas bon, 
on va se rattraper!
 
Ten koszyk ma już kilka lat, 
służy dobrze ale nigdy nie był opublikowany - to nie w porządku, 
nadrabiamy!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...