piątek, 23 listopada 2012

Beautiful braid by BluReco

Magnifique, isn't it? Of course, I decided to try it. Here is mine. Not a patch on your baskets Alicja, but I'll keep trying ;)

Wspaniały, prawda? Oczywiście postanowiłam go wypróbować. Oto mój. Nie umywa się do Twoich koszyków Alicja, ale będę próbować nadal ;)
Lampshade from the previous post.
Abażur z poprzedniego posta.
 And the basket (with straws still not cated of).
I koszyk (z jeszcze nie odciętymi rurkami).


wtorek, 13 listopada 2012

Done!

Here it is! It's done. It's finished. A bit wider than it should be (64 cm instead 57), not so high than in the prototype (152 cm, not 164), but I guess I'm satisfied. After two months of delay, I did not think I could do it. Yes, I'AM satisfied.

Oto jest! Zrobiony. Skończony. Trochę szerszy niż powinien być (64 cm zamiast 57), nie tak wysoki jak w oryginale (152 cm, nie 164), ale chyba jestem zadowolona. Po dwóch miesiącach opóźnienia, nie sądziłam, że mi się to uda. Tak, JESTEM zadowolona. 
 The vase and its proud creator...
Wazon i jego dumna twórczyni...
niedziela, 11 listopada 2012

Work in progress

Almost finished.  Special order on style "Miss Flower Power" - vase from www.madeindesign.com/prod-Miss-Flower-Power-H-164-cm It should be 164 cm high and 57 cm in diameter at its widest point - came out a little more. I am surprised that I used not so much of paper. I expected that I would have to do more, and more... and more straws :)
List of sponsors: Lidl, Cora, Carrefour, E.Leclerc and daily newspaper - Voix du Nord :)

Prawie skończony. Specjalne zamówienie na wzór wazonu "Miss Flower Power" z www.madeindesign.com/prod-Miss-Flower-Power-H-164-cm Powinien mieć 164 cm wysokości i 57 cm średnicy w najszerszym punkcie - wyszedł nieco większy. Jestem zaskoczona, że zużyłam tak mało papieru. Spodziewałam się, że będzie trzeba dorabiać więcej, i więcej... i więcej rurek :)
Lista sponsorów: Lidl, Cora, Carrefour, E.Leclerc oraz dziennik Voix du Nord :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...